KONTAKT

Supernova Mercator Koper

center upravlja družba m2 centermanagement, d. o. o.

Dolinska cesta 1a

6000 Koper

CENTERMANAGERKA
E-POŠTA
CENTERMANAGER
E-POŠTA
PROMOCIJE & MARKETING
Mojca Fratina
E-pošta
INFORMACIJE
Ana Rak
Telefon
E-pošta
DOLGOROČNI NAJEMI
Mateja Čolnik
Telefon
E-pošta
ADMINISTRACIJA
Lejla Musić
Telefon
E-pošta
VZDRŽEVANJE
Nenad Jeftenić
Telefon
E-pošta
VAROVANJE
Blaž Kotroman
Telefon
E-pošta